Ferie - formularz

Dane rodziców / opiekunów

TerminLiczba wolnych miejsc: 8

Dane DzieckaInformacja o stanie zdrowia dziecka

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z warsztatów
Cennik

600 zł / turnus od dziecka lub 1100 zł za rodzeństwo.
Rezerwowanie miejsca i rezygnacja z udziału w turnusie:

a. Gwarancja rezerwacji miejsca odbywa się poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 200 zł do 3 dni od momentu wypełnienia formularza. Po terminie - do uzgodnienia telefonicznego.

b. Wpłata całości kwoty musi być dokonana przed upływem 7 dni do rozpoczęcia turnusu.

c. Zwroty:
W wyniku zdarzeń losowych (choroby, wypadki) mają Państwo prawo do zwrotów:

• Zwrot całości kwoty przed upływem 7 dni do rozpoczęcia turnusu.

Zaliczka nie podlega zwrotowi jeśli:

• Rezygnacja nastąpiła w okresie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

• Nie przysługują żadne zwroty związane z nieobecnością uczestnika na zajęciach w trakcie trwania turnusu.