FORMULARZ UCZESTNIKA WARSZTATÓW - LETNIA AKADEMIA GOTOWANIA

Dane rodziców / opiekunów

TerminDane dziecka


Informacja o stanie zdrowia dziecka


Osoby upoważnione do odbioru dziecka z warsztatów


Lub


Cennik

600 zł / turnus (480 zł za sierpniowy turnus czterodniowy) od dziecka lub 1100 zł (900 zł) za rodzeństwo bądź dwójkę przyjaciół

Rezerwowanie miejsca i rezygnacja z udziału w turnusie: