W okresie pandemii

Szanowni rodzice

W związku ze wznowieniem warsztatów w Kids' Kitchen i dostosowaniem ich do wymogów reżimu sanitarnego zamieszczamy pliki zawierające "Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19" oraz druk oświadczeń i deklaracji uczestnictwa, stanowiące jej załączniki.

Prosimy także o zapoznanie się z umieszczonymi poniżej istotnymi informacjami dotyczącymi organizacji naszej pracy w reżimie sanitarnym:

  • - uczestnicy przybywają na zajęcia 5 minut przed ich rozpoczęciem, wcześniejsze wejście nie będzie możliwe,
  • - w oczekiwaniu na wejście należy zachować odległość 2 metrów,
  • - uczestnicy przynoszą na zajęcia wypełnione oświadczenia oraz deklarację uczestnictwa podpisane przez rodziców, co jest warunkiem koniecznym, by w tych zajęciach uczestniczyć, (dla zapominalskich, wydruk damy do wypełnienia przed rozpoczęciem warsztatów)
  • - uczestnicy nie zostawiają w szatni okryć wierzchnich,
  • - uczestnicy nie przynoszą ze sobą żadnych pokarmów, ani napojów,
  • - czekanie na terenie placówki na dziecko nie jest możliwe,
  • - organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zakończenia zajęć ze względu na bezpieczną wymianę grup w poszczególnych salach; informację o ewentualnych zmianach oraz miejscu odbioru dzieci przekazuje prowadzący zajęcia,

UWAGA!

Przestrzeganie zapisów zawartych w „Procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19" oraz stosowanie się do powyższych informacji jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.

Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.

Dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową, nie przebywającej na kwarantannie lub w izolacji domowej.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich uczestników i ich rodziców.